จำนวนผู้เข้าชม : 200 ครั้ง
End Page
 
 
“ขับดี”นวัตกรรมเพื่อการขับขี่ปลอดภัยโดยธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี

ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกชีวิต เพราะความประมาทแม้เพียงเสี้ยววินาทีก็สามารถนำมาซึ่งความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ได้ โดยเฉพาะอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมาก โดยมีหนึ่งในสาเหตุหลักคือภาวะหลับในของผู้ขับรถ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาแอปพลิเคชัน “ขับดี”ซึ่งธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI)มาประยุกต์ใช้กับรถขนส่งสินค้าของบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวช่วยในการดูแลความปลอดภัยให้พนักงานและเพื่อนร่วมท้องถนน
หวังดี – ห่วงใยความปลอดภัยบนท้องถนน

“เอสซีจีมีนโยบายด้านความปลอดภัยและนำมาใช้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องการขับขี่ปลอดภัยที่เอสซีจีให้ความสำคัญอย่างมาก เพื่อเป้าหมายคือ อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ ดังนั้นนอกจากการใช้กฎความปลอดภัยและการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญแล้ว เรายังพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยโฟกัสที่ผู้ขับรถ”

นายโสภณ อารยะสถาพร Plant Reliability& Innovation Technology Center Manager บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจีเล่าให้ฟังถึงที่มาของแอปพลิเคชัน “ขับดี” ซึ่งเกิดจากการระดมสมองร่วมกันของทีมวิศวกรที่ทำงานเกี่ยวกับระบบ Artificial Intelligence หรือ AI สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและโรงงานมาก่อน โดยทางทีมได้ต่อยอดแนวคิดนี้มาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน “ขับดี” เพื่อให้เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบโจทย์ความปลอดภัยได้ครอบคลุมมากขึ้น ด้วยเล็งเห็นว่านวัตกรรมนี้ไม่เพียงแต่จะสามารถนำไปใช้กับระบบรถขนส่งของโรงงานเท่านั้น แต่ในอนาคตก็สามารถนำไปใช้กับรถขนส่งสาธารณะหรือรถส่วนบุคคลอื่นๆ เพื่อเพิ่มการดูแลความปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้อีกด้วย จึงเกิดเป็นแรงผลักดันให้ทีมงานอยากสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพในราคาสมเหตุสมผล

 

คิดดี – ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยแก้ปัญหา

จากการตั้งคำถามว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะตอบโจทย์ความปลอดภัยในการขับรถได้อย่างไรบ้างทีมวิศวกรจึงได้เริ่มจากการศึกษาค้นคว้านิยามของความง่วงและความเหนื่อยล้าจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ก่อนรวบรวมลักษณะท่าทางในทางกายภาพเหล่านั้นมาสร้างระบบที่สามารถตรวจเช็คใบหน้าและอากัปกิริยาที่แสดงถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการขับขี่จากสาเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณของความเหนื่อยล้าเพลียสะสม ง่วงนอน หลับใน หรือการใช้โทรศัพท์มือถือ โดยแอปพลิเคชันขับดีจะทำการประมวลผลจากรูปแบบที่เปลี่ยนไปของดวงตา ปาก และใบหน้าของคนขับโดยใช้รังสีอินฟราเรดที่ไม่รบกวนขณะขับรถและสามารถใช้งานได้ในเวลากลางคืน และสามารถตรวจสอบได้อย่างแม่นยำไม่มีข้อจำกัดทั้งเรื่องขนาดหรือลักษณะองค์ประกอบของใบหน้า หรือแม้แต่ขณะสวมแว่นกันแดดอยู่ตัวอย่างการประมวลผล ได้แก่การตรวจจับสายตาที่หลุดจากโฟกัสของเส้นทาง การคำนวณความสัมพันธ์ของสายตากับการขับรถ เช่น ขณะหักเลี้ยว ถอย หรือเบรค เป็นต้น
ใช้ดี – แม่นยำและมีประสิทธิภาพ

วิธีการใช้งานแอปพลิเคชันขับดีเริ่มจากการติดตั้งอุปกรณ์ภายในรถ ซึ่งประกอบด้วยกล้องอินฟราเรดสำหรับตรวจจับใบหน้า กล่องประมวลผลติดตั้งภายในห้องโดยสาร ระบบสั่นด้านหลังเบาะ และลำโพงสำหรับพูดคุยโต้ตอบกับพนักงานจากศูนย์ควบคุมโดยเมื่อเปิดใช้งานและเริ่มขับรถหากแอปพลิเคชันตรวจจับได้ว่าคนขับรถมีอาการของความเหนื่อยล้า เพลียสะสม เสี่ยงต่อการง่วงและหลับในหรือตรงกับเงื่อนไขที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ระบบประมวลผลจะสั่งการแจ้งเตือนขั้นแรกด้วยการส่งเสียงเตือนพร้อมระบบสั่นที่หลังเบาะนั่งเพื่อกระตุ้นให้คนขับรถรู้สึกตัว ซึ่งคนขับจะต้องกดปุ่มที่อยู่ติดกับพวงมาลัยเพื่อตอบสนอง ระบบจึงจะหยุดเตือน แต่ยังคงตรวจจับต่อไปตลอดการเดินทาง

การเตือนด้วยเสียงและการสั่นในแต่ละครั้งระบบจะเพิ่มความดังและความแรงขึ้นโดยมีทั้งหมด 3 ระดับ และหากผู้ขับขี่ยังไม่กดปุ่มตอบสนองภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบประมวลผลภายในรถจะโทรศัพท์ไปยังศูนย์ควบคุมเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่โดยอัตโนมัติในทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้พูดคุยสอบถามความพร้อมในการขับรถ หรือแนะนำจุดพักรถที่เหมาะสมต่อไปได้ โดยเจ้าหน้าที่จะสามารถมองเห็นใบหน้าของคนขับรถได้จากกล้องอินฟราเรด

จุดเด่นที่สุดของแอปพลิเคชันขับดีที่ตอบโจทย์การใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ คือระยะเวลาในการตอบสนองอันรวดเร็ว และความแม่นยำในการทำงานสูง ทำให้ระบบสามารถแจ้งเตือนและติดต่อศูนย์ควบคุมได้ในเวลาอันรวดเร็วระดับวินาที เพราะระยะเวลาเป็นเรื่องสำคัญมาก มิฉะนั้นหากคนขับเกิดอาการหลับในแค่เพียงหลักวินาทีก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้
ทำดี – เก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

นอกเหนือจากความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถแล้ว แอปพลิเคชันขับดียังเก็บสถิติเพื่อนำข้อมูล Big Data มาใช้ประมวลผลในด้านการบริหารจัดการต่อไปได้อีก เช่น การประเมินผลการทำงานรายบุคคล การคำนวณจำนวนพนักงานขับรถที่เหมาะสมสำหรับแต่ละงาน หรือการวางแผนเส้นทางการเดินรถและจุดพักรถที่เหมาะสม เพื่อให้ความปลอดภัยมาพร้อมประสิทธิภาพในการทำงาน

นายโสภณกล่าวในเรื่องนี้ว่า “ข้อมูลจากการทดลองใช้แอปพลิเคชันขับดีทำให้เห็นว่าแม้ในระยะทางที่ไม่ไกล เช่น จากระยองถึงแหลมฉบังและแม้คนขับจะปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของเอสซีจีอย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องชั่วโมงการนอนหลับพักผ่อนก่อนมาทำงาน หรือระบบการจัดการพนักงานที่ดี แต่ในการขับรถจริงระบบยังพบความเสี่ยงต่อความเหนื่อยล้าและโอกาสที่จะทำให้เกิดการหลับในอยู่แอปพลิเคชันนี้จึงจำเป็นต้องนำมาใช้กับการขนส่งทุกรูปแบบ ทีมงานจึงไปพูดคุยกับธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ของเอสซีจี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานโลจิสติกส์ที่ต้องมีการขับรถข้ามจังหวัดในระยะทางไกลๆ เพื่อทดลองติดตั้งระบบนี้สำหรับตรวจสอบการทำงานและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้มากขึ้น”
 

รู้สึกดี ความปลอดภัยของผู้ใช้งานคือความภูมิใจของทีมงาน

ทีมวิศวกรผู้พัฒนาระบบจึงภูมิใจที่สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งผู้ขับขี่ และผู้ร่วมท้องถนน

“ความท้าทายในการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้คือ การแปลงความง่วงซึ่งเป็นการแสดงออกทางกายภาพไปเป็นข้อมูลดิจิทัลให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ว่าข้อมูลเหล่านี้คืออาการง่วง รวมทั้งออกแบบการใช้งานให้เข้ากับชีวิตประจำวันของคนขับมากที่สุด โดยไม่รบกวนการขับรถตามปกติของพวกเขา เช่น สามารถใส่แว่นกันแดดขับรถได้ไม่มีแสงหรือหน้าจอของระบบรบกวนการขับหรือการมีปุ่มกดตอบรับการเตือนอยู่ใกล้ทำให้ไม่ต้องละมือจากพวงมาลัย เป็นต้นผลลัพธ์ที่ออกมาจึงรู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นว่างานที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้งานได้จริงและมีส่วนช่วยผู้คนจริงๆ เพราะความง่วงเป็นสาเหตุอันดับ 4 ของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ดังนั้น การได้มีส่วนช่วยให้สถิตินี้ของประเทศลดลงได้จึงรู้สึกภูมิใจ และรู้สึกดีที่ได้เห็นทุกคนกลับบ้านไปหาครอบครัวที่เขารักอย่างปลอดภัยหลังจากเลิกงานทุกวัน”นายโสภณกล่าวทิ้งท้าย
 

ผู้สนใจสามารถติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆ ของธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ที่ http://www.scgchemicals.com/allaroundplasticsและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของเอสซีจีได้ที่ http://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannelหรือ Line@: @scgnewschannel

 ผู้แต่ง / แหล่งที่มา : www.rodweekly.com  
 ผู้บันทึก : รถweekly
date : [ 06 พ.ย. 2562 ]
 


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
สาระน่ารู้
ข่าวรถมือสอง
5 วิธีขับรถลุยน้ำอย่างปลอดภัย

ข่าวรถมือสอง
แอร์รถสะอาด สำคัญกว่าที่คิด

ข่าวรถมือสอง
มาสด้าเจาะพื้นที่ทำเลทองแหล่งเศรษฐกิจใจกลางกรุงเทพฯ เปิดโชว์รูมใหม่ย่านรัชโยธินพร้อมให้บริการแบบครบว

ข่าวรถมือสอง
ฟอร์ดเผย 5 เหตุผลที่รถกระบะมาแรงกว่าเก๋ง

ข่าวรถมือสอง
5 เคล็ดลับดูแลรถยนต์คู่ใจในช่วงโควิด-19

ข่าวรถมือสอง
ฟอร์ดแนะเทคนิคดูแลรถอย่างชาญฉลาด ปราศจากเชื้อโรค

ข่าวรถมือสอง
9เคล็ดลับเตรียมรถให้พร้อมเมื่อต้องจอดเป็นเวลานาน ในช่วงเว้นระยะห่างทางสังคม

ข่าวรถมือสอง
6เคล็ดไม่ลับการเลือกซื้อรถคันแรกอย่างชาญฉลาด

ข่าวรถมือสอง
เปิดไทม์ไลน์และวิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ข่าวรถมือสอง
รู้ทัน..ไวรัสโคโรนา!!

ข่าวรถมือสอง
มารู้จักสิ่งรบกวนที่ทำให้เสียสมาธิขณะขับรถในชีวิตประจำวัน พร้อมวิธีหลีกเลี่ยง

ข่าวรถมือสอง
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทางไกล

ข่าวรถมือสอง
8 จุด "เช็ครถ"ก่อนออกเดินทางไกล

ข่าวรถมือสอง
เมื่อใด ควรนำรถเข้าเช็คระยะ

ข่าวรถมือสอง
ขับรถอย่างมั่นใจไร้กังวล ด้วย 7 เคล็ดลับง่ายๆ จากฟอร์ด

   
   
 
   
 
 
 
 
ขายบ้าน ขายที่ดิน ขายคอนโด
   Copyright © 2013 :By media ltd.